- Liv Signe Navarsete overtar

Åslaug Hagas etterfølger? Alle peker mot den samme kvinnen.