Gjorde feil mot barnehjemsbarn

Det er feil av staten å påberope seg foreldelse i barnehjemssakene.