Får fortsatt bruke bassenget

Alle brukerne av terapibassenget på Haukeland sykehus får trolig fortsette med den lindrende svømmingen sin.