Køene har løst seg opp

Trafikken går nå som normalt etter at to havarerte biler ble fjernet fra Fløyfjellstunnelen.