- Jenter er perfeksjonister

Blant elevene til kjørelærer Birte Søilen er ikke guttene flinkere enn jentene.