- Vær forsiktige

Overvann lager trøbbel på veiene i Bergen og resten av fylket.