Bil havnet på taket

Vis Dobbelkrasj i morgentimene i et større kart Fire kollisjoner på vestre innfartsåre i dag.