- Overveldet over støtten

Arbeidsgiveren til de polske arbeiderne som ble rammet av brann, oppretter minnefond for de etterlatte.