• Barneminster Audun Lysbakken fikk i dag overraskt en bunke med 15 konkrete forslag til bedre samordning av tilbudet til barn og unge i problemer, fra utvalgets leder Lars Erik Flatø. FOTO: Håvard Bjelland

Vil kartlegge alle risikobarn

Alle barn i familier med risikofarer skal kartlegges helt fra barnehagestadiet. Hensikten er å fange opp dem med hjelpebehov så tidlig som mulig.