Søker kandidater til ungdomspris

Har du noen kandidater til Lions Club Åsanes motivasjonspris 2007?