Åpner for gjesteparkering

De foreslåtte parkeringssonene skal ikke gå ut over selskapslivet. Beboerne kan kjøpe sonekort for gjester.