Innbrudd på Bønes

I løpet av jule romsterte ubedte gjester rundt på Bønes Racketsenter.