Vått og van(n)vittig

Slipper man unger til ubegrensede mengder med vann, må man regne med å bli våt.