Forsvarer TV 2 i Bergen

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen lover nesten at regjeringen skal sørge for at TV 2 fortsetter med hovedkontor i Bergen.