Barnehagekutt på ti prosent

Byrådet foreslår å spare 32,2 millioner kroner på barnehagene i 2010.