Klagar på at pasient blei bunden

Statens helsetilsyn granskar ein klage på ein sjukepleiar ved ein sjukeheim i Sogn og Fjordane. Pleiaren skal ha bunde ein pasient fast til ein stol.