Narkovarsleren: Redd for at også terror-informasjon kan glippe

Varsleren mener unnfallenhet i narkosaker virker inn også på forebygging av terror. PST-leder Øyvind Tenold sier svak innsats fra politiet kan gjøre at viktig terrorinformasjon glipper.