Politimesteren: - Uklarhet rundt regelverk og varsling som er svært uheldig

Motstridende avgjørelser om Robin Schaefers rolle som varsler i Monika-saken virker forvirrende, mener politimester Kaare Songstad.

LÆREPROSESS: - Det er et behov for gjennomgang av rettsregler og mer læring av konkrete saker som dette, sier politimester Kaare Songstad ved Vest politidistrikt.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over seks år gammel

Onsdag skrev BT at Justisdepartementet har gitt Robin Schaefer økonomisk erstatning for belastningen varslingen i Monika-saken har påført ham.

Avgjørelsen står i stor kontrast til Riksadvokatens konklusjon.

– Forvirrende

Riksadvokaten slo nemlig fast at Schaefer ikke var en «varsler» i lovens forstand da han protesterte mot at drapet på åtte år gamle Monika Sviglinskaja ble henlagt som selvmord.

Politimester Kaare Songstad sier til BT at han har full forståelse for dem som oppfatter prosessene som forvirrende.

Songstad sier regelverkene i praksis fremstår som uklare og vanskelig også for dem som er ledere i fortsettelsen.

– Det er et behov for gjennomgang av rettsregler og mer læring av konkrete saker som dette, sier han.

Les også

Riksadvokaten: Ledelsen gjorde ingenting straffbart mot Monika-varsler

Motstridende konklusjoner

En rekke rapporter er blitt skrevet i lys av hordalandpolitiets håndtering av Monika-saken og Robin Schaefer:

  • 9. februar 2015: Riksadvokatens arbeidsgruppe slår fast at det ble gjort flere grove feil i denne saken.
  • 25. februar 2015: Spesialenheten mener ledernes behandling av Schaefers bekymringsmelding er «kvalifisert klanderverdig», og gir Hordaland politidistrikt en bot på 100.000 kroner. Får ikke konsekvenser for enkeltpersoner.
  • 25. juni 2015: Wiersholms granskningsrapport sier at problemet er feilvurderinger av enkeltpersoner, ikke systemsvikt. Politimester Geir Gudmundsen blir utpekt som øverste ansvarlig.
  • 26. januar 2016: Riksadvokaten kommer med enkelte tilrådinger og pålegg som følge av denne saken. Anbefaler trening i etterforskning av alvorlige saker.
  • 9. mars 2016: Spesialenheten gir en otsatt konklusjon av Wiersholm. Schaefer var ikke utsatt for ulovlig gjengjeldelse.

På toppen av dette, og som nevnt ovenfor, tilkjente Justisdepartementet Robin Schaefer erstatning på 200.000 kroner for belastningen saken har påført ham. Dette ble gjort kjent i et brev 11. januar i år.

Mer uklarhet

Songstad presiserer at det er forskjellige vurderingstema Riksadvokaten og Justisdepartementet har sett på.

– Jeg tar til etterretning at Riksadvokatens konklusjon vedrørende straffespørsmålet ble som den ble, og at departementet vurderte saken på en annen måte i januar.

– Er det blitt mer uklart hvordan man håndterer varslere som følge av dette?

– Det er nok skapt en uklarhet rundt regelverk og varsling som er svært uheldig. Det gjør jobben for oss ledere vanskeligere, og det skaper usikkerhet for den som er i en varslerposisjon.

Mener du at Schaefer var en varsler?

– Ja, for egen del har jeg lagt til grunn at han skulle behandles som en varsler fra den gangen saken oppsto.

Publisert: