Fisker lurte Nav for 600.000

Mottok store summer fra Nav samtidig som han var i nesten fullt arbeid.