Rekordinntekter for kommunene

Kommunesektorens inntektsvekst i år blir den høyeste siden 1981. Justert for prisstigningen vokste inntektene med 5,1 prosent.