Helse Førde-sjefen gjekk på dagen

Leif Kapstad sa i går opp som administrerande direktør i Helse Førde. Han slutta i stillinga på dagen.