Lærarane er enig om ny avtale

Lærarane har fått ein ny arbeidstidsavtale. Kommunenes Sentralforbund (KS) og Utdanningsforbundet vart samde om det i natt.