Demonstrerer for bedre utdanning

Om lag 250 studenter fra 15 land demonstrerer nå mot utdanningssystemet i Europa, den såkalte Bologna-prosessen i Bergen i dag.