Vil rassikre Flåms- og Bergensbanen

Regjeringa vil løyve 17 nye millionar kroner til rassikringstiltak på Flåmsbana og Bergensbanen. Framlegget kjem i revidert nasjonalbudsjett i morgon.