Stake var borte, båter grunnstøtte

En ukes tid var en stake borte fra et skjær i Raunefjorden. Det førte til minst to grunnstøtinger. Kystverket fraskriver seg ansvaret.