Sendt hjem med valium etter selvmord

De opplevde at deres sønn tok sitt eget liv, men ble sendt hjem fra legevakten med et brett valium. Bergens kriseteam er nemlig stengt i helgene og på kvelden. Nå lover kommunen bedre tilbud fra høsten av.

  • Krister Hoaas
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over 17 år gammel

Det var en vårnatt at en ung mann gjorde slutt på sitt liv foran øynene på familien. Dypt fortvilte ble de transportert til Legevakten i Bergen. Foreldrene forteller til oss at de ble sittende til neste morgen uten profesjonell hjelp, før de ble kjørt hjem og droppet av med et brett valium. Bergens kriseteam holder nemlig kun åpent i kontortiden, melder btv.

— Ikke godt nok

Samtlige av Bergens kriseteam er stengt på kveldstid, i helgene og i helligdagene. Det er ikke godt nok, mener forsker Kari Dyregrov ved Senter for krisepsykologi i Bergen.

— Det er et veldig stort problem. Mange av selvmordene skjer jo nettopp i helgene og i høytider.

I tillegg peker Dyregrov på at initiativet må komme fra apparatet rundt de etterlatte.

— Er det noe som kommer frem i undersøkelser, er det at de etterlatte ikke selv klarer å ta kontakt.

Oppretter «livskrisesenter»

Dagens ordning med kriseteam i bydelene fungerer ikke godt nok, mener Arbeiderpartiets fraksjonsleder i komité for helse og omsorg, Anne Gine Hestetun. Hun har selv blitt kontaktet av pårørende som har opplevd å ikke få hjelp etter å ha blitt rammet i slike situasjoner.

— Det er veldig viktig at vi har et system for krisehjelp når tragediene rammer enkeltfamilier og ikke bare ved store nasjonale katastrofer, sier Hestetun.

For kort tid siden stilte hun spørsmål til byråd Trude Drevland (H) om hva hun vil gjøre for å rette opp manglene.

Nå varsler Drevland en kraftig forbedring. Fra høsten åpnes et nytt tilbud ved Bergen legevakt.

— Vi oppretter et «livskrisesenter» som vi håper kan åpne 1. oktober, forteller Trude Drevland.

Penger til det nye senteret har kommunen fått gjennom den statlige opptrappingsplanen for psykisk helse. Lovnaden om pengestøtten kom i begynnelsen av mai.

— Det skal bli et psykososialt støttesenter ved Bergen legevakt med fem fulle årsverk. Stillingene er allerede utlyst og vi er i full sving med å få dette på plass.

Det nye senteret blir en akuttberedskap som skal være tilgjengelig alle dager mellom 08.00-23.00.

KRITISK: Psykolog Kari Dyregrov.
LOVER BEDRING: Helsebyråd Trude Drevland.
KRITISK: Arbeiderpartiets Anne Gine Hestetun.
Publisert: