Bader i flomvann på Bryggen

Stormfloen rammet Bryggen i formiddag. Steinar Kålås benyttet anledningen til å bade!