Må bygge eget fengsel

Mennene som møter til soning i nye Bjørgvin Fengsel i morgen, må selv gå løs med hammer og sag. Fengselet er nemlig ikke ferdig.