- Stor avlastning for Fyllingsdalen

Beregninger fra Statens vegvesen viser at byggetrinn 1 av Ringveg vest vil øke trafikken gjennom Fyllingsdalen fra 15.000 til 20.000 biler.