Kontrollert innvandring

Hyllestad har fått ja frå fylkesmannen til eit prosjekt for planmessig innvandring.