Skal spørre deg og meg

Byrådet skal neste år gjennomføre en stor brukerundersøkelse blant Bergens innbyggere.