Fengsel for "Sylvarnes"-skipper

Skipsføraren ombord på MS "Sylvarnes" er dømt til fengsel i 18 dagar for brot på lova om pliktmessig fråhald.