Fortsatt fri adgang til giftig avfall

I lang tid har barn i realiteten hatt fri adgang til fire av de ti avfallsstasjoner der giftig avfall fra husholdningene er lagret. Dette er i strid med regelverket, og BiR lover å rydde opp.