Afghanistan får tunnelhjelp frå Leikanger

Geriljaen sprengte tunnelen. Og delte Afghanistan i to. No skal ferdselsåra mellom sør og nord gjenopnast. Arbeidet med å samle Afghanistan til eitt rike blir styrt frå Leikanger.