Saft suse for ein sesong

Sogne-epla skal ha vore betre enn nokon gong dette året. Og aldri har fleire av dei blitt pressa hjå Balholm Safteri AS, der produksjonen er tredobla.