Refses for dårlige arbeidsforhold

Ansatte ved Koba Christensen forteller om mangelfull opplæring og dårlig hygiene. De får støtte fra Arbeidstilsynet.