Aldrende Japan i hundre

Ved utgangen av september vil over 20.000 av Japans innbyggere være over 100 år gamle, av dem er hele 84 prosent kvinner.