39 millioner til Aksjon skolevei

Byrådet foreslår at det i perioden 2004-2007 skal brukes i alt 39 millioner kroner til trafikksikring av kommunale og fylkeskommunale veier i Bergen.