Presser ikke elever inn

Flere elever presses ikke inn i hver klasse i videregående skoler i Hordaland for å få billigere elevplasser. Flere fylker prøver på noe slikt i år.