- Ikke fyllefester på «Jupiter»

Mannskapet på M/S «Jupiter» føler seg uthengt etter BTs artikler om smugling og alkoholbruk blant ansatte.