-Feil at private er dyrere

Påstanden om at privat barnevern er dyrere enn fylkeskommunale tilbud stemmer ikke, sier fylkesordfører Gisle Handeland.