Får berre smular etter sal

Svenn Erik Eide går glipp av 350.000 kroner i erstatning fordi retten ikkje trur han eller etterfølgjarne vil starte gardsdrift att.