Truet med bot - ingen bedring

Berge Gerdt Larsens kone har fått varsel om tvangsmulkt etter en ombygging i Hollendergaten.