Lærdal får behalde ortopediklinikken

Ortopediklinikken i Lærdal skal drivast vidare stort sett som før. I tillegg skal også Førde sentralsjukehus ta i bruk same type datautstyr som er brukt i Lærdal.