To ransforsøk i byen

I løpet av 20 minutter ble to personer forsøkt ranet i nærheten av Bystasjonen i kveld. Ved et av tilfellene ble det brukt kniv.