• BERGENS SJEL: - Fløyen og Fløybanen er en del av Bergens sjel, et folkeeie, mener Ida Bjerke Olsen.<p/> FOTO: PAUL SIGVE AMUNDSEN

- Fløibanen skal fornye tilbudet