Parkerer gratis med sperret Visa-kort

Kanskje føler han at verden smiler til ham, der han kjører inn og ut av parkeringshus og betaler med en annens sperrete Visa-kort.