Fare for flom

Søndag ventes det så høye temperaturer at det er fare for flom i flere vassdrag i Hordaland og Sogn og Fjordane. I øvre deler av Vosso ligger det an til å bli såkalt femårsflom.