- Ikke vårt ansvar

Sandviken sosialkontor er kjent med forholdene i Von Der Ohes vei 3. Likevel vil de ikke fraråde klientene sine å bosette seg der.