Nekter hjelp etter havari

Båten kantret midt ute på Sognefjorden, men mannskapet på to ville ikke ha hjelp fra forbipasserende fartøy.